Milentija Popovića 9, Novi Beograd

Centar „Sava“ predstavlja jedno od najoriginalnijih rešenja beogradske arhitekture u periodu posle Drugog svetskog rata.

Sagradjen je 1977. prema projektu arhitekte Stojana Maksimovića kao slobodnostojeći objekat originalnog prostornog rešenja.

Kompleks čine četiri gradjevinske celine: Poslovna zgrada, Kongresno-koncertna dvorana, hotel „Beograd Intercontinental“ i dve zgrade koje povezuju poslovnu zgradu sa hotelom.

Prepoznatljiv izgled objekta ostvaren je primenom savremenih materijala, betonskih konstrukcija i čeličnih ramova, čime su postignute pročišćene savremene kubične forme i transparentna fasadna platna.

Svojim brojnim salama za konferencije, dvoranama, restoranima i prodavnicama „Sava“ centar spada medju najveće kongresno-hotelske, poslovne i kulturne centre u zemlji.