Zavod  za  zaštitu  spomenika  kulture  grada  Beograda,  sopstvenim  sredstvima  u iznosu od pola miliona dinara, a u okviru godišnjeg programa poslovanja, uradio je restauraciju sarkofaga u Zemunskom parku, a u okviru kompletnog uredjenja ovog prostora. Naime, posle rekonstukcije parka i radova koji su u toku na restauraciji i rekonstrukciji Zemunske gimnazije, Zavod je preuzeo hitne intervecije na sarkofagu koji je bio u derutnom stanju više decenija. Na taj način zaustavljen je proces njegove dalje degradacije.

Sarkofag u Zemunskom parku nalazi se u prostorno kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, kulturnom dobru od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79).

Radovi na sarkofagu obuhvatali su čišćenje i sastavljanje razdvojenih napuklih segmenata kamenog sanduka i poklopca sarkofaga, konsolidaciju oštećenih i nedostajućih zona, nivelisanje sanduka, izradu unutrašnje metalne konstrukcije poklopca i postavljanje poklopca na sanduk sarkofaga. Na sanduku sarkofaga, jedna stranica je bila u potpunosti odvaljena. Poklopac se nalazio na travi polomljen na dva dela. Stranice sanduka sarkofaga su i na spoljnjem i na unutrašnjem delu bile ispisane grafitima i na pojedinim delovima sanduka je aplicirana uljana boja sa tragovima od slivanja prema donjem delu. Svi delovi sanduka i poklopca su obloženi mikroflorom i zemljanom prljavštinom koja je permanentno vršila degradaciju kamena.

Inače, sarkofag je eksponat Muzeja grada Beograda i na osnovu podataka koje smo dobili od Muzeja najstarije podatke o sarkofagu iz Zemunskog parka iznosi J. Brunšmid još 1895. godine, koji pri obilasku Zemuna zabeležio da se u parku nalaze ostaci velikog neukrašenog sarkofaga dimenzija 2,18×1,4×0,73 m, koji je kako navodi otkriven podno Hunjadijevog grada, a da se u dvorištu gradske većnice – Magistrata nalaze delovi poklopca za koje je tada pretpostavio da pripadaju istom pokopu.

Sa velikom sigurnošću možemo pretpostaviti da se danas oba pomenuta objekta nalaze u Zemunskom parku, ali se podaci o njihovom otkriću ne mogu pratiti dublje u prošlost, niti se može zaključiti kada je deo sarkofaga iz Magistrata prenet u park (verovatno 1900.  godine).  Medjutim,  treba  naglasiti  da  je  u Zemunu 1815.  godine  pronadjen  još jedan sarkofag sa natpisom, kome se već krajem 19. veka izgubio svaki trag.