Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je na 66. Medjunarodnom sajmu knjiga dobitnik prestižne nagrade za izdavača godine. Ovogodišnji žiri, u sastavu Zlata Bojović, predsednica žirija, Andjelka Cvijić, Bojan Jović, Zoran Paunović i Marko Krstić, ocenio je da Zavod svojim izdanjima, naučno-stručnim monografijama unapredjuje znanje o nepokretnom kulturnom nasledju predstavljajući ga kao živo polje preplitanja uticaja i podsticaja kulturnih, društvenih i političkih procesa.

Ove godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je konkurisao za Posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke monografskim izdanjima „Arhitektonsko stvaralaštvo Josifa Najmana“ dr Saše Mihajlov, „Nikola Nestorović“ dr Marine Pavlović i „Srednja Evropa i Beograd: arhitektonski uticaji 1919-1941“ dr Biljane Mišić.

Knjiga „Arhitektonsko stvaralaštvo Josifa Najmana“ ušla je u najuži izbor u kategoriji Posebno priznanje u oblasti nauke.

Veliku zahvalnost Zavod duguje kako autorima monografija tako i našim saizdavačima Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za savremenu istoriju i Orion art buks.

Od svog osnivanja 1960. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda se koliko svojom osnovnom delatnošću bavio i izdavanjem publikacija koje su prevashodno imale za cilj upoznavanje javnosti o kulturnoj baštini u njegovoj nadležnosti. To se, pre svega odnosi na posebna izdanja u kojima su se našli rezultati prvih istraživanja i vrednovanja kao i teorijska razmatranja principa konzervacije beogradskog nasledja.

Od tada do danas Zavod je izdao niz publikacija o značajnim stvaraocima ili stilovima i pokretima koji su bili važni činioci u graditeljstvu Beograda. Od vrhunskog značaja za istoriografiju i zaštitu arhitektonskog nasledja su i kapitalna dela Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda izdata izmedju 2021. i 2023. godine.

Iako izdavaštvo nije primarna delatnost Zavoda iskorak u tom pravcu obogatio je znanje o baštini i predstavio stručnjake konzervatore kao naučnike.