Skip to Content

Blog Archives

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dobitnik nagrade za izdavača godine na 66. Medjunarodnom sajmu knjiga

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je na 66. Medjunarodnom sajmu knjiga dobitnik prestižne nagrade za izdavača godine. Ovogodišnji žiri, u sastavu Zlata Bojović, predsednica žirija, Andjelka Cvijić, Bojan Jović, Zoran Paunović i Marko Krstić, ocenio je da Zavod svojim izdanjima, naučno-stručnim monografijama unapredjuje znanje o nepokretnom kulturnom nasledju predstavljajući ga kao živo polje preplitanja uticaja i podsticaja kulturnih, društvenih i političkih procesa.

0 Continue Reading →

Sajam knjiga 2023

Pozivamo vas da nam se pridružite na predstojećem Medjunarodnom beogradskom sajmu knjiga, od 21.10. do 29.10.2023. godine.

0 Continue Reading →

Promocija izdanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Sajmu knjiga u utorak 25. oktobra 2022.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i ove godine ima zadovoljstvo da posetiocima Medjunarodnog sajma knjiga u Beogradu predstavi svoju veoma bogatu izdavačku delatnost. U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posvećen je prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasledja Beograda, kroz izdavanje monografija, časopisa i kataloga, organizovanje konferencija i izložbi, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima. U okviru izdavačke delatnosti Zavoda do danas je objavljen veliki broj naslova i periodičnih izdanja.

U sali 4 Beogradskog sajma, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, od 23-30.10.2022. godine će na svom štandu ponuditi najnovije publikacije Zavoda, prethodne brojeve naučnog časopisa „Nasledje“, kao i prošlogodišnja kapitalna izdanja – monografije „Šezdeset godina rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda“, „Beogradska tvrdjava od vojnog utvrdjenja do spomenika kulture“ autorke arhitekte dr Marine Nešković i „Stambena arhitektura Beograda 1918-1941“ autorke dr Vladane Putnik Price, po umanjenim cenama za 50%. Upravo ove monografije biće promovisane na Sajmu u utorak 25.10.2022. godine u sali „Vasko Popa“ u 14 sati.

„Šezdeset godina rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda“ je monografsko izdanje upriličeno povodom ovog značanog jubileja. Svakoj od decenija je posvećeno po jedno poglavlje koja nose zvučne nazive: 1960-1970. „Temelji institucije“, 1970-1980. „Razvoj konzervatorske delatnosti“, 1980-1990. „Veliki projekti“, 1990-2000. „Doba izolacije“, 2000-2010. „Prezentacija nasledja“ i 2010-2020. „Povratak velikim projektima“ i oslikavaju menjanja fokusa službe zaštite u odredjenim periodima.

Monografiju „Beogradska tvrdjava od vojnog utvrdjenja do spomenika kulture“ autorke arhitekte dr Marine Nešković, konzervatora savetnika Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd objavio je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u suizdavaštvu sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Na osnovu istorijskog i urbanog razvoja Beograda s jedne i savremenih načela zaštite i očuvanja kulturnog nasledja s druge strane, Beogradska tvrdjava se tretira kao specifično istorijsko jezgro grada. Sa ciljem da se ispitaju nove mogućnosti revitalizacije, posebno u okviru kontaktnih gradskih zona i prostora priobalja, posebna pažnja se posvećuje redefinisanju značenja i revalorizaciji Tvrdjave.

Monografiju „Stambena arhitektura Beograda 1918-1941“ autorke dr Vladane Putnik Price, dipl. istoričarke umetnosti, naučnog saradnika Filozofskog fakulteta, objavili su Zavod za zaštitu spomenika kulture kao izdavač i Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, kao suizdavač. Ova monografija je rezultat opsežnih istraživanja razvojnih tokova stambene arhitekture, tokom kojeg su ispitani različiti aspekti u okviru teme, prevashodno na osnovu terenskog rada, arhivske dokumentacije i periodike.

0 Continue Reading →

Naučni časopis Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Nasledje“

Usled otkazivanja ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će umesto na Beogradskom sajmu ponuditi svoja izdanja u Svečanoj sali Zavoda. U toku cele nedelje od 25-29.10.2021. organizovana je prodaja publikacija Zavoda sa uobičajenim sajamskim popustom od 50%.

0 Continue Reading →

„Sajam knjiga“ u Zavodu

Usled otkazivanja ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će umesto na Beogradskom sajmu ponuditi svoja izdanja u Svečanoj sali Zavoda. U toku sledeće nedelje od 25-29.10.2021. biće organizovana prodaja publikacija Zavoda sa uobičajenim sajamskim popustom od 50%.

0 Continue Reading →