Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je, povodom predanog angažovanja na obnovi i očuvanju kulturnog dobra, sprovodjenju svih aktivnosti i neposrednog učešća na izradi Projekta rekonstrukcije, sanacije i revitalizacije zgrade Komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Zemunu, na inicijativu Grada Beograda i finansiranje Gradske uprave grada Beograda, uručena Zahvalnica za uspešnu saradnju sa Ratnim vazduhoplovstvom i protivvazduhoplovnom odbranom. Zahvalnicu je 28.12.2021. godine uručio komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general-potpukovnik Duško Žarković u zgradi Komande ratnog vazduhoplovstva, a povodom obeležavanja Dana Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.

Zgrada Komande vazduhoplovstva u Zemunu je sagradjena 1935. godine, prema projektu istaknutog arhitekte Dragiše Brašovana. Predstavlja jedno od najoriginalnijih dela autora i značajno delo jugoslovenske moderne u periodu izmedju dva svetska rata. Poseduje izrazite arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti i utvrdjena je za spomenik kulture 2007. godine.