Skip to Content

Blog Archives

Zahvalnica Ratnog vazduhoplovstva uručena Zavodu

Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je, povodom predanog angažovanja na obnovi i očuvanju kulturnog dobra, sprovodjenju svih aktivnosti i neposrednog učešća na izradi Projekta rekonstrukcije, sanacije i revitalizacije zgrade Komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Zemunu, na inicijativu Grada Beograda i finansiranje Gradske uprave grada Beograda, uručena Zahvalnica za uspešnu saradnju sa Ratnim vazduhoplovstvom i protivvazduhoplovnom odbranom.

0 Continue Reading →

Zahvalnica Narodnog muzeja

Na svečanosti priredjenoj povodom obeležavanja 177 godina od osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu održanoj 10.05.2021. godine, Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je uručena Zahvalnica za ostvarenu uspešnu saradnju.

U ime Zavoda zahvalnicu je primila direktor Olivera Vučković.

Podsećamo da je rekonstrukcija Narodnog muzeja u Beogradu, kulturnog dobra od velikog značaja realizovana u periodu od 2014. do 2018. godine.

0 Continue Reading →