U Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda održan je radni sastanak sa predstavnicima TIKA-e, Turske agencije za saradnju i koordinaciju. Sastanku su ispred Zavoda prisustvovali direktorka Olivera Vučković, pomoćnih direktora dr Marina Pavlović i arhitekta, viši konzervator Zoran Tucić, a ispred TIKA-e Muhamed Unal, direktor TIKA za Balkan i Istočnu Evropu, Mehmed Mete Anac koordinator TIKA kancelarije u Beogradu, Zejnem Irem Mazlum zamenik koordinatora TIKA kancelarije u Beogradu i Abdulkadir Peksen, stručnjak za restauraciju.

Tema sastanka bile su procedure oko predstojećih radova na sanaciji Bajrakli džamije u Beogradu. Na osnovu Memoranduma o razumevanju Vlade Republike Turske i Vlade Republike Srbije na realizaciji restauracije Bajrakli džamije, koji je u ime Vlade Republike Srbije potpisalo Ministarstvo kulture i informisanja, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je uradio Predlog uslova za radove na sanaciji, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture-Beograd je dao saglasnost na projekat, dok je Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo saglasnost na izvodjenje radova. Investitor radova je Islamska zajednica Srbije, a TIKA finansijer. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će u skladu sa svojim nadležnostima vršiti konzervatorski nadzor nad izvodjenjem radova.