Tokom rada na obnovi Centralne kule Starog sajmišta, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je stupio u kontakt s potomcima Petra Zarića, u čijoj bogatoj zaostavštini je sačuvan i album s fotografijama koje je Zarić lično snimio pri uredjenju enterijera prostorija Centralnog paviljona i Zadužbine Nikole Spasića u kompleksu novoizgradjenog Beogradskog sajma 1937. godine.

Nakon 120 godina od rodjenja i 50 godina od smrti Petra Zarića, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda vam predstavlja originalne skice, projekte i fotografije radova, komade nameštaja i druge elemente enterijera na izložbi pod nazivom „Petar Zarić, Stručno crtanje i detaljisanje, Obrada drveta, Unutrašnja arhitektura u drvetu“. Autori izložbe i kataloga su: Snežana Negovanović, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Dobrila Ivanić Zdravković, unuka Petra Zarića. Otvaranje izložbe biće 15. avgusta u 19 časova u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Izložba će biti otvorena do 1. septembra 2023. godine.

Izložba „Petar Zarić, Stručno crtanje i detaljisanje, Obrada drveta, Unutrašnja arhitektura u drvetu“ predstavlja izuzetnu ličnost obdarenu mnogim sposobnostima: odličnog crtača, poznavaoca stručne teorijske spreme, maštovitog kreatora u drvetu koji je do tančina poznavao stilove, kvalitet i ćudi drveta i tehnologiju obrade, pronalazača i predavača na Akademiji primenjenu umetnost. Uredjivao je mnoge izložbene prostorije naših sajmova u zemlji i inostranstvu, kreirao i izradjivao nameštaj za razne potrebe, za potrebe Srpske pravoslavne crkve radio ikonostase i crkveni nameštaj, bio je veliki stručnjak oblasti ’Unutrašnja arhitektura u drvetu’.

Beogradski sajam, fotografija Petra Zarića / crtež nameštaja, autor Petar Zarić

Imajući u vidu da je Evropska komisija proglasila ovu godinu za Evropsku godinu veština (European Year of Skills) koja je zvanično otpočela 9. maja 2023. godine, stavljajući veštine u centar interesovanja, s ciljem promocije i ulaganja u obrazovanje i obuke radi pomoći ljudima da se prilagode potrebama tržišta rada i tehnološkim promenama, ovakva izložba nudi niz ideja i rešenja razvoju zanatstva i veština za nove potrebe današnjeg trenutka. Istovremeno, izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda o Petru Zariću kao sjajnom stvaraocu, skreće pažnju na ugroženo materijalno i nematerijalno zanatsko nasledje (heritage crafts), neophodno u celokupnom očuvanju kulturne baštine, ali i kao mogući podsticaj za usavršavanje pojedinaca upravo u ovim tradicionalnim oblicima zanatstva i sposobnosti.

Petar Zarić (Valjevo 1902 – Beograd 1972) završio je nižu osnovnu školu i realnu gimnaziju, i uz to stolarski zanat, a zatim je u godinama izmedju dva rata nastavio usavršavanje na više stručnih škola u inostranstvu (u Hajdelbergu u Nemačkoj, u Hradec Kralovu u Čehoslovačkoj, u Nirnbergu u Nemačkoj i dr). U Beogradu, Zvečanska 12, napravio je kuću i stolarsku radionicu pod nazivom Umetnički stolar Petar Zarić, u kojoj je stvarao celog života (Petar M. Zarić, mebl-arhitekta i umetnički stolar). U Školi za primenjenu umetnost (Akademija za primenjenu umetnost), Petar Zarić počinje da radi 1947. godine na Katedri za arhitekturu i dizajn, kao predavač stručnih predmeta – Stručno crtanje i detaljisanje i Tehnologija drveta, do odlaska u penziju 1965. godine.