Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je zbog velikog interesovanja korisnika aplikacije kviza znanja „Beograd znam da čuvam“ odlučio da uradi „osvežavanje“ Web, IOS i Android verzije aplikacije kviza. Osvežene verzije objavljene su u Play Store (Android) i App Store (IOS), kao i na zvaničnom sajtu Zavoda za Web verziju aplikacije (https://beogradskonasledje.rs/kviz/). Preuzimanja sa Google Play i App Store prodavnice su besplatna.

Android verzija aplikacije

IOS verzija aplikacije

Aplikacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Beograd znam da čuvam“ je edukativnog karaktera i funkcioniše bez pristupa internetu. Dodavanjem novih funkcionalnosti za sve verzije aplikacije kviza znanja „Beograd znam da čuvam“ omogućeno je čuvanje i prikaz većeg broja rezultata, isključivo lokalno na uredjaju i bez ostavljanja ličnih podataka vezanih za korisnika, iz bezbednosnih razloga.

Beogradsko nasledje je bogato i slojevito i tek kada naučimo i spoznamo sve tajne koje krije znaćemo da ga na pravi način čuvamo i volimo.

Projekat je podržan sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i sredstvima Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Kviz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Beograd znam da čuvam“ je prva aplikacija o nepokretnom kulturnom nasledju na području grada Beograda, koja je u formi igrice zaživela 2019. godine, kao proizvod višegodišnjeg razvijanja edukativnog projekta „Nasledje za decu“, čije su autorke Ana Sibinović, etnolog i Sladjana Milojević, dokumentarista Zavoda.