Od jutros ponovo može da važi dogovor „vidimo se kod Vuka“! U prisustvu gradske sekretarke za kulturu Nataše Mihailović Vacić, predsednika opštine Zvezdara Vladana Jeremića, medija, zainteresovanih građana, ali i celog tima koji je radio na obnovi – predstavnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – direktorke Olivere Vučković, pomoćnika direktora dr Marine Pavlović, projektanta Zorana Tucića, izvođača – firme KOTO i vajara dr Zorana Kuzmanovića, obnovljena bronzana skulptura Vuka Karadžića je vraćena na postament.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je izradio Idejni projekat sanacije i restauracije spomenika Vuku Karadžiću, a radovi su otpočeti 07. novembra 2022. godine. U toku novembra i decembra izvedeni su radovi na sanaciji i restauraciji bronzane skulpture u Smederevu u ateljeu dr Zorana Kuzmanovića. Skulptura, kao i livena slova su oprani spolja i iznutra neabrazivnim metodama i odstranjeni su stari korodirani ankeri. Postament spomenika je takođe obnovljen. Izvedena je sanacija armirano-betonskog jezgra, sanirane su mikropukotine, obrađeni kameni blokovi, izrađene ploče, venci i blokovi za oblaganje postamenta spomenika, montirane su kamene obloge postamenta, skinuti udebljani slojevi naslaga patine i čađi, ujednačena i dorađena patina na celokupnoj površini skulpture i slova.