Dvadest i drugi broj „Nasledja“ izašao je iz štampe decembra 2021. godine. Na naslovnoj strani je arhivski crtež arhitekte Franje Urbana za Zgradu Vladimira Bublika o čijem projektantskom opusu govori studija u ovom izdanju. U ustaljenim rubrikama časopisa rasvetljavaju se brojne teme koje se tiču graditeljskog nasledja Beograda: od rasvetljavanja antičke nadgrobne stele, preko analize projekta zgrade Državne Arhive, priloga istraživanju arhitekture dvorskog kompleksa na Terazijama, zatim značaja savremenih interpolacija u zaštićenim celinama Beograda do prezentacije prostorno kulturno istorijske celine Krunski venac i sinergije institucije i lokalne zajednice, kao i izvodjenja radova na Sahat kapiji Beogradske tvrdjave. Istraživačima je približen beogradski opus stvaralaštva arhitekata Franje Urbana, Milivoja Tričkovića, Vladislava Vladisavljevića i bračnog/autorskog para Marušić. Dati su prikazi izložbi „Dve  izložbe o arhitekturi u muzeju nauke i tehnike“,  „Molitvena izvorišta. srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji beograda – očuvanost i trajanje“ i „Vreme i nasledje – satovi na fasadama beogradske arhitekture„

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEDjE

SANJA PILIPOVIĆ

NADGROBNA STELA S KRUNIŠTEM I LAVOVIMA IZ SINGIDUNUMA

SANJA KIPROSKI

ZGRADA DRŽAVNE ARHIVE (1925–1928) U BEOGRADU – OSTVARENJE RUSKOG AKADEMIKA NIKOLAJA PETROVIČA KRASNOVA

MARIJA POKRAJAC

BEOGRADSKI ARHITEKTA MILIVOJE TRIČKOVIĆ (1895–1981)

POGLEDI I MIŠLjENJA

MILICA MIKIĆ

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA SAVREMENIH INTERPOLACIJA NA PRIMJERU NEKIH BEOGRADSKIH UGRADjENIH OBJEKATA (1990–2018)

ISTRAŽIVANJA

ANGELINA BANKOVIĆ, DUNJA ANDRIĆ

PRILOG PROUČAVANJU BEOGRADSKOG OPUSA ARHITEKTE VLADISLAVA VLADISAVLjEVIĆA IZMEDjU DVA SVETSKA RATA

VLADANA PUTNIK PRICA

OD AKADEMIZMA DO AUTORSKE ARHITEKTURE: STVARALAŠTVO FRANJE URBANA U BEOGRADU (1924‒1937)

JANA MILOSAVLjEVIĆ

ARHITEKTONSKA DELA AUTORSKOG I BRAČNOG PARA DARKA I MILENIJE MARUŠIĆ

KONZERVATORSKI PRISTUP

SLOBODAN RADOVANOVIĆ, ANICA RADOSAVLjEVIĆ

KONZERVATORSKI PRISTUP I SAVREMENA TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI I PREZENTACIJI KOMPLEKSA SAHAT KAPIJE

BOJANA IBRAJTER GAZIBARA,OLIVERA PETROVIĆ

KRUNSKI VENAC U BEOGRADU – PROSTORNA KULTURNO – ISTORIJSKA CELINA – SINERGIJA INSTITUCIJE I LOKALNOG STANOVNIŠTVA

NASLEDjE I UNIVERZITETSKA NASTAVA

MIRJANA ROTER BLAGOJEVIĆ, BOŠKO DROBNJAK, ILIJA NIKOLIĆ

PRILOG ISTRAŽIVANJU ARHITEKTURE DVORSKOG KOMPLEKSA NA TERAZIJAMA – KNEŽEV DVORAC (STARI KONAK) I DVORAC ZA PRESTOLONASLEDNIKA MIHAILA

PRIKAZI

ALEKSANDAR KADIJEVIĆ

DVE IZLOŽBE O ARHITEKTURI U MUZEJU NAUKE I TEHNIKE

ANA RADOVANAC ŽIVANOV

PRIKAZ IZLOŽBE I KATALOGA: MOLITVENA IZVORIŠTA. SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA ARHITEKTURA NA TERITORIJI BEOGRADA – OČUVANOST I TRAJANJE

ALEKSANDAR BOŽOVIĆ

PRIKAZ IZLOŽBE: VREME I NASLEDjE – SATOVI NA FASADAMA BEOGRADSKE ARHITEKTURE