Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u saradnji sa UK Parobrod 22. januara 2021. godine otvara izložbu posvećenu arhitekti Nikoli Nestoroviću, jednom od najplodnijih autora s početka dvadesetog veka, čija dela predstavljaju trajne vrednosti kulturnog nasledja Beograda. Izložba je realizovana uz podršku Grada Beograda, kada je i premijerno bila otvorena u Galeriji ULUS-a u Knez Mihailovoj ulici br. 37.

Cilj izložbe je upoznavanje šire javnosti s društvenim, kulturnim i umetničkim dometima Beograda i Srbije krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka, jer se kroz život Nikole Nestorovića prelama šira slika kulturnih, umetničkih, intelektualnih i društvenih stremljenja gradjanske elite tog razdoblja. Izložba o Nikoli Nestoroviću teži da kroz životne i profesionalne sekvence istakne značaj stvaralačkog rada i delovanja u javnom i društvenom životu Beograda, ukazujući na povezanost različitih grana umetnosti putem prijateljskih veza sa umetnicima.

Dela ovog vrsnog arhitete, jednog od najplodnijih autora s početka dvadesetog veka, predstavljaju trajne vrednosti kulturnog nasledja Beograda, a 12 zdanja koje je projektovao, samostalno ili u saradnji sa kolegama, u prestonici imaju status kulturnog dobra-poput Uprave fondova (Narodni muzej), Zgrade Beogradske zadruge, hotela Bristol, Zgrade tehničkog fakulteta, Univerzitetske biblioteke… Pored toga što su definisala urbano tkivo grada, dela Nikole Nestorovića su pomerala granice stvaralaštva u Srbiji.