Kviz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Beograd znam da čuvam“ je prva aplikacija o nepokretnom kulturnom nasledju na području grada Beograda, koja je u formi igrice zaživela 2019. godine.

Kao proizvod višegodišnjeg razvijanja edukativnog projekta „Nasledje za decu“, 2019. godine je nastala ideja da se kreira android aplikacija kviza znanja „Beograd znam da čuvam“, koja je iste godine i realizovana. Android aplikacija je omogućila da se deci na jedan lako dostupan način, na jeziku koji najlakše i najbrže razumeju učine dostupnim osnovni pojmovi, informacije i fotografije nepokretnih kulturnih dobara. Uspeli smo da kod mladje populacije na jedan nov i zabavan način, kroz takmičenja u znanju i uz korišćenje digitalnih alata pomognemo u razvijanju i podizanju svesti o kulturnoj baštini grada Beograda.

Zbog velikog interesovanja korisnika aplikacije, medija i stručne javnosti, 2020. godine odlučili smo se za unapredjenje aplikacije kviza znanja „Beograd znam da čuvam“. Cilj je bio da korisnicima pored android verzije aplikacije kviza znanja, budu dostupne ios i web verzija navedene aplikacije.

IOS verzija aplikacije „Beograd znam da čuvam“ je objavljena na AppStore. Preuzimanje sa AppStore je besplatno, dok je instaliranje na lokalnom uredjaju – iPhone ili iPad uredjaju (Link na AppStore-u je https://apps.apple.com/us/app/beograd-znam-da-cuvam/id1532303523). WEB verzija aplikacije „Beograd znam da čuvam“ je objavljena na zvaničnom sajtu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (link https://beogradskonasledje.rs/kviz/).

Dodavanjem novih funkcionalnosti za sve verzije aplikacije kviza znanja „Beograd znam da čuvam“ omogućeno je čuvanje i prikaz većeg broja rezultata, isključivo lokalno na uredjaju i bez ličnih podataka vezanih za korisnika iz bezbednosnih razloga.

Projekat koji je 2019. godine finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, 2020. godine finansiran je sredstvima Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Beogradsko nasledje je bogato i slojevito i tek kada naučimo i spoznamo sve tajne koje krije znaćemo da ga na pravi način čuvamo i volimo.