Ponosni smo što je ovogodišnja dobitnica Nagrade Ranko Radović, u kategoriji kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu, istoričarka umetnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dr Saša Mihajlov, za monografiju „Arhitektonsko stvaralaštvo Josifa Najmana“, izdavača Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada i Instituta za savremenu istoriju. Za ovu kategoriju bilo je prijavljeno deset radova.

Žiri u sastavu dr Jelena Ristić Trajković, vanredni profesor, d.i.a. (predsednica Žirija), dr Ana Niković, viši naučni saradnik, d.i.a. i dr Marko Nikolić, vanredni profesor, d.i.a. doneo je ovu odluku jednoglasno.

Monografija „Arhitektonsko stvaralaštvo Josifa Najmana“ je namenjena naučnim poslenicima, istraživačima i tumačima istorije, arhitekture i urbanizma Beograda i Srbije, konzervatorima u službi zaštite nepokretnog kulturnog nasledja, kao i najširem krugu čitalaca, poznavaocima i ljubiteljima nacionalne istorije kulture.