Povodom proslave 165 godina Zemunske gimnazije, u  okviru susreta generacija učenika i profesora Zemunske gimnazije dana 14. oktobra 2023. godine održana je i promocija knjige „Zemunska gimnazija – pre i posle rekonstrucije“. Tom prilikom okupljenima su se obratili autori monografije, Miloš Bjelanović, Toleva Vitomir, Olivera Vučković i Valentina Vukmirović Stefanović. Olivera Vučković direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda naglasila je da je Zavod bio aktivni učesnik u kompletnom procesu rekonstrukcije, adaptacije i sanacije gimnazije od izdavanja uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite do vršenja konzervatorskog nadzora od strane arhitekata Zavoda, Ljiljane Konte i Aleksandre Vrzić. Radovi su trajali od aprila 2020. do oktobra 2021. godine.

Pored teksta o samom projektu i radu Zavoda koji je napisala direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković, stručni saradnici Zavoda Ljiljana Konta, arhitekta savetnik i Aleksandra Vrzić, arhitekta viši konzervator uradile su prilog o konzervatorskom nadzoru i arhitekturi ovog objekta, dok o istorijatu objekta i širem istorijskom kontekstu i značaju ovog spomenika kulture pisala Aleksandra Dabižić, istoričar umetnosti savetnik.

Realizacija monografije kao i samog projekta predstavljaju primer dobre prakse saradnje Zavoda sa našim kulturnim dobrima i njihovim korisnicima. Pored toga, Zemunska gimnazija je prikazana u okviru izložbe Posveta beogradskom školstvu koju do 21. oktobra možete posetiti u Velikoj galeriji Doma vojske u Beogradu, za čiju realizaciju je i današnja uprava škole dala svoj doprinos.