U sklopu obeležavanja Medjunarodnog dana kulture, u ponedeljak 15. aprila u 17 časova, Zavod za zaštitu spomenila kulture grada Beograda organizuje autorsko vodjenje kroz izložbu ,,Cenotravci graditelji Beograda: graditeljska delatnos pečalbara crnotravskog kraja u Beogradu u 19. i prvoj polovini 20. veka”. Kroz graditeljsko nasledje oblikovano crnotravskom perdaškom, zainteresovane posetioce vodiće Ognjen Tutić, istoričar umetnosti.

Crnotravci – graditelji Beogarada / Nikolaj Rerih, Madona Oriflama sa znakom mira, 1932

Medjunarodni dan kulture obeležava se 15. aprila u znak sećanja na Rerihov pakt, sporazum o “očuvanju umetničkih i naučnih tvorevina i istorijskih spomenika” koji je potpisan u Vašingtonu 1935. godine.

Predlog da se ustanovi Svetski dan kulture izneo je 1931. godine slikar Nikolaj Rerih (9. oktobar 1874, Sankt Peterburg, Rusija – 13. decembar 1947, Nagar, Indija) u begijskom gradu Brižu na konferenciji posvećenoj postizanju medjunarodnog sporazuma o očuvanju kulturnog nasledja.

Rerih je 1929. pripremio i objavio na različitim svetskim jezicima projekat sporazuma o zaštiti kulturnog nasledja što je rezultiralo potpisivanjem pakta 1935. godine. U Paktu su sadržani opšti principi zaštite kulturnog nasledja tako da je postao osnov mnogih kasnijih dokumenata o medjunarodnoj saradnji u oblasti očuvanja i zaštite kulturnog nasledja. Medju njima su, na primer, UNESKO-ve konvencije o zaštiti kultunih dobara u slučaju oružanog konflikta (Hag 1954), Konvencija o merama usmerenim ka zabrani i predupredjenju nezakonitog uvoza, izvoza ili prenošenja prava svojine nad kulturnim dobrima (Pariz 1970), Konvencija o očuvanju svetskog kulturnog i prirodnog nasledja (Pariz 1972) kao i Opštoa deklaraciji o kulturnoj raznolikosti (2001), Deklaracija o sprečavanju namernog rušenja kulturnog nasledja (2003), Konvenciji o očuvanju i podsticanju raznovrsnih formi kulturnog izražavanja UN (2005) i dr.

Dobro došli u Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda!