Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u okviru svog godišnjeg Programa rada, sredstvima Sekretarijata za kulturu, realizuje i programe konzervacije i restauracije pokretnih arheoloških nalaza sa lokaliteta koji su u kontinuitetu istraživani na teritoriji užeg jezgra Beograda. U 2023. godini obavljen je konzervatorski tretman 13 keramičkih posuda koje se mogu smestiti u vremenski okvir od 16. do 17. veka.

Najbrojniji su krčazi i bokali u kojima se čuvala, ali i iz kojih se pila voda, u manjem procentu zastupljeni su lonci za čuvanje zrnastih ili nekih drugih namirnica, pehar za vodu ili vino, jedan komad tegle za čuvanje kašaste hrane (možda džem, med ili kiselo mleko), kao i dve činije za posluživanje jela na trpezi.

Nekoliko posuda pripada grupi jednobojno gledjosanih, dok su druge ukrašene talasastim linijama. Posebno se izdvaja bokal ukrašen oslikavanjem i glazurom, jedinstven nalaz na teritoriji Beograda.

Bokal ukrašen oslikavanjem i glazurom, 16-17. vek, Dorćol

Ovi predmeti pripadaju kuhinjskom posudju karakterističnom za dorćolske kuće u vreme osmanske vladavine Beogradom. Predstavljaju prelaznu etapu proizvodnje izmedju srednjeg veka i narodnog grnčarstva modernog doba. Iz tradicionalnih oblika razvili su se novi koji su opstali sve do danas i neretko ih možemo sresti u starim seoskim domaćinstvima pod drugim nazivima zavisno od regiona (krčag, testija, kondir, ibrik). 

Kuhinjsko posudje, 16-17. vek, Dorćol

Predmeti su otkriveni tokom arheoloških istraživanja Dorćola i hronološki pripadaju gradskoj keramici koja je tokom dva veka korišćena u Beogradu – tada turskom šeheru.