Dana 16.08.2023. godine u dogovoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i JKP Gradske čistoće, započeto je uklanjanje grafita sa fasada pojedinih objekata u ulici Terazije, opština Stari grad, Beograd.

Služba JKP Gradske čistoće tog dana uklonila je grafitne natpise sa spomenika kulture Krsmanovićeva kuća na Terazijama, kulturnog dobra od velikog značaja, kao i sa fasade Zgrade Ministarstva prosvete- današnje Vukove zadužbine, takodje spomenika kulture od velikog značaja.

U okviru svojih aktivnosti za 2023. godinu Zavod je uradio Projekat restauracije ulične fasade i sanacije dela krova Krsmanovićeve kuće na Terazijama. Ovim projektom predvidjena je kompletna restauracija ulične fasade i zamena oluka zbog čije su dotrajalosti pojedini delovi fasade izuzetno devastirani.

Zavod za zaštitu spomenika kulture apeluje na gradjane da vode računa o kulturnom nasledju Beograda i podsećamo da se svako neprimerno ponašanje smatra uništavanjem kulturnog dobra.