Journal Heritage IX

The ninth issue of the journal Heritage was published in the run-up to the Book Fair in 2008.  As with the previous issues, the ninth issue maintained the quality of scientific work and a recognizable visual identity. The original contributions presented the latest results of archaeological research, and tackled the topics in the cultural heritage of the 19th and 20th century Belgrade. The cover features a postcard with a picture of a pavilion, which was erected on the occasion of the 50th anniversary of the Takovo Uprising in Topčider and destroyed during the First World War.
Цена: 1200 динара

 

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Јубилеј као колективна репрезентација – прослава педесетогодишњице Таковског устанка у Топчидеру
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, Између жезла и кључа: Национални идентитет и архитектонско наслеђе Београда и Србије у 19. и првој половини 20. века
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, О соцреализму у београдској архитектури и његовим опречним тумачењима
МАРКО ПОПОВИЋ, Нова сазнања о горњоградском југоисточном бедему
МИНА МАЈСТОРОВИЋ, Најчешћи антички мотив у архитектонској пластици Београда
МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, Значај очувања идентитета и аутентичности у процесу урбане обнове града – улога стамбене архитектуре Београда са краја 19. и почетка 20. века у ограђењу карактера историјских амбијената
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Типологија облика стамбене архитектуре педесетих година 20 века у Београду
ХАЈНА ТУЦИЋ, Дело архитекте Војина Симеоновића између два светска рата
ТИЈАНА БОРИЋ, Уметнички опус Ивана Мештровића у Дворском комплексу на Дедињу
ДАНИЈЕЛА ВАНУШИЋ, Подизање споменика Победе на Теразијама
МИЛАН ПРОСЕН, 75 година Руског дома у Београду
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, Палата Извозне банке
ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ, Зграда задужбине Луке Ћеловића
САША МИХАЈЛОВ, БИЉАНА МИШИЋ, Палата Главне поште у Београду

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, ИРЕНА СРЕТЕНОВИЋ, Могућности и проблеми ревитализације београдске Фабрике шећера
ИСТРАЖИВАЊА
НЕЛА МИЋОВИЋ, Нова истраживања југоисточне некрополе античког Сингдунума

ПРИКАЗИ
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Снежана Тошева „Србија и Британија. Културни додири почетком XX века“
ИВАНА ЖЕНАРЈУ, „Словеначка архитектура 20. века“
МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ, Приказ монографије Александар Игњатовић „Југословенство у архитектури 1904-1941“

IN MEMORIAM
МИЛКА ЧАНАК МЕДИЋ, Професор Милорад Димитријевић