Зграда Дома штампе

Трг Републике 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зграда «Дома штампе», у Београду, подигнута је 1958-61. године. Ова савремена пословна зграда изведена је према пројекту архитекте Ратомира Богојевића у корбизијанском духу. Представљала је новину у београдском амбијенту. У оквиру Трга Републике «Дом штампе» има значајну улогу с обзиром да затвара у потпуности блок чији је висински акценат палата «Албанија». Зграда «Дома штампе» ужива статус појединачног добра под претходнм заштитом.