Trg Republike 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgrada «Doma štampe», u Beogradu, podignuta je 1958-61. godine. Ova savremena poslovna zgrada izvedena je prema projektu arhitekte Ratomira Bogojevića u korbizijanskom duhu. Predstavljala je novinu u beogradskom ambijentu. U okviru Trga Republike «Dom štampe» ima značajnu ulogu s obzirom da zatvara u potpunosti blok čiji je visinski akcenat palata «Albanija». Zgrada «Doma štampe» uživa status pojedinačnog dobra pod prethodnm zaštitom.