ПОБЕДНИК НА ПОСТАМЕНТУ

дови на реконструкцији и рестаурацији Споменика Победнику почели су 02. септембра 2019. године по пројекту који је урадио Завод за заштиту споменика културе града Београда у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду.

Прво су извршени радови на статичкој санацији који су обухватили бушење и израду 8 армирано бетонских шипова, израду наглавне греде која је са преко 80 анкера повезана са постојећим темељом споменика. На овај начин урађена ојачања темеља спречавају даље померање споменика. Исправљање стуба није било планирано пројектом јер су анализе обједињене у експертском мишљењу Грађевинског факултета Универзитета у Београду које је претходило пројекту показале да би исправљање стуба довело у опасност његову унутрашњу конструкцију у којој би могло доћи до појаве нових оштећења. Са конзерваторског становишта накривљење стуба представља део његове историје и потпуно је легитимно.

vracanje pobednika 1 zavod za zastitu spomenika kulture grada beograda1

pobednik priprema zavod

vracanje pobednika 2 zavod za zastitu spomenika kulture grada beograda1

Након статичке санације постављeна је просторна скела око споменика и 10. октобра 2019. године извршена је демонтажа скулптуре која је одмах потом транспортована у атеље вајара Зорана Кузмановића. Посао је настављен паралелно у атељеу и на градилишту.

На градилишту је рађено на конзервацији и рестаурацији стуба и постамента, као и на припреми врха стуба за уградњу нове носеће конструкције скулптуре. Рад у атељеу подразумевао је испитивачке радове, урађене су додатне анализе састава бронзе и патине након којих је донета одлука о степену чишћења скулптуре. Извађена је стара конструкција, уграђена нова носећа конструкција од нерђајућег челика са свим потребним елементима по новом техничком решењу које је урадио Грађевински факултет. На скулптури су затворене све рупе од метака и гелера, извршено је склапање свих растављених делова скулптуре. Извршена је рестаурација постојеће бронзане плинте, поправљени су сви унутрашњи спојеви, очишћени и заштићени шрафови унутар скулптуре.

pobednik zavod 1

 

vracanje pobednika 3 zavod za zastitu spomenika kulture grada beograda1

podbednik zavod 4

У среду, 12. фебруара 2020. године скулптура је допремљена на Београдску тврђаву. Дана 13. фебруара 2020. године скулптура је била изложена на платоу непосредно поред споменика. Велики број грађана искористио је прилику да види споменик из непосредне близине, пре враћања на постамент.

  1. фебруара 2020. године рестаурирана скулптура је постављена на стуб.

zavod pobednik

Након враћања скулптуре потребно је урадити низ радова који би требало да буду завршени до почетка марта месеца. Преостају радови на постављању камена на кружном постољу испод скулптуре, геодетска контролна мерења, скидање скеле и поправка платоа непосредно око споменика на делу на ком су извођени радови на статичкој санацији.