Интегрална заштита културне и природне баштине

Завод за заштиту споменика културе града Београда је узео учешће на Јесењем кампу који се ове године одржао под називом „Интегрална заштита културне и природне баштине“  на Великом ратном острву у организацији ЈКП Зеленило Београд. Предавање студентима Технолошко-металуршког и Географског факултета одржала је историчарка уметности Александра Дабижић, на тему Културно и природно наслеђе Земуна. Студети су показали интересовање за интегрални приступ баштини сагледавајући посебности београдског пејзажа.

Хидроморфолошка структура ушћа Саве у Дунав, једним делом уоквирена шумадијским побрђем, а другим делом препуштена панонским равницама свакако је централно обележје целог урбаног предела. Гардош, захваљујући своме положају, изнад двеју река, пружа величанствену панораму  сликовитог предела динамичног пејзажа београдског побрђа и смиреног пространства панонских равница. Визуре се могу приближно оријентисати на четири стране света, од којих свака има своју специфичност,  с историјског, урбаног и ликовног аспекта.

IMG_20171010_13524dab