Извештај о Конференцији

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда организовао је 25. маја 2018. године  IX Конференцију о културном наслеђу под називом Културно наслеђе и друштво – (не) равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља. Конференцију су отворили в.д.директора Оливера Вучковић, градски менаџер Горан Весић, помоћник министра културе и информисања Асја Драча Мунтеан, помоћник министра заштите животне средине Биљана Филиповић-Ђушић. Такође, на Конференцији су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања државни секретар Негован Станковић и Милица Ђурић.

F_0954 (012) F_0954 (017)

 

Излагања су била подељена у четири сесије: 1. Културно наслеђе и одрживи развој, модератор др Марина Павловић 2. Културно наслеђе и простори сећања коју је модерирао доцент Филозофског факултета Игор Борозан 3. Културно наслеђе и заштита животне средине и здравља коју је модерирао професор и кардиолог Клиничког центра др. Предраг Митровић 4. Културно наслеђе, туризам и презентација кроз едукативне програме коју је модерирала Нада Живковић етнолог Завода за заштиту споменика културе града Београда. Конференцију Завода као и сваке године до сада пратио је Зборник у штамапаном издању у којем су представљени сви изложени радови. Посебан сегмент скупа био је посвећен Историјским кућама Србије коју је представила госпођа Катарина Вељковић власница споменика културе Дом породице Вељковић.

F_0954 (025) F_0954 (026) F_0954 (030)

Овогодишњом темом желели смо да сагледамо становишта различитих актера оних који се са наслеђем сусрећу на директан начин, попут институција које се баве заштитом наслеђа свакодневно у комуникацији са грађанима, установама, компанијама али и становишта оних који се са наслеђем сусрећу на индиректан начин попут корисника споменика културе, инвеститора, ђака и туриста. Зато је овогодишња тема обухватила стручњаке и сараднике из области заштите али из области економије, медицине, туризма и заштите животне средине чија најновија истраживања значајно доприносе ширем сагледавању улоге културног наслеђа у данашњем друштву.

F_0954 (034) F_0954 (052)

Закључак конференције јесте интегративни приступ у процесу очувања културног наслеђа у којем је интердициплинаран рад пут ка повећању друштвене свести о вредностима очувања баштине, њеног економског потенцијала и здравијег окружења.