Prikaz knjige: Aleksandar Božović, Crkva Ružica i kapela Svete Petke – sakralni kompleks u istočnom podgrađu Beogradske tvrđave