Jedna neobična scena na hadžijskoj ikoni iz Crkve Ružice