Veliko nam je zadovoljstvo da obavestimo autore, saradnike, ali i verne čitaoce, da je časopis Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda “Nasledje” dobio kategoriju M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja. Od osnivanja 1997. godine časopis „Nasledje“ je postao prepoznatljiv naučni časopis kako po svojoj koncepciji predstavljanja novih rezultata ali i dizajnu. Pokrenut je sa idejom da rezultati rada na istraživanju, proučavanju, valorizaciji i konzervaciji nepokretnog kulturnog nasledja, budu publikovani i dostupni stručnoj i široj javnosti, kako bi se na najadekvatniji način afirmisalo kulturno nasledje i rad Zavoda.

Naučna kategorizacija M51 „Nasledja“ kao vrhunskog časopisa nacionalnog značaja samo je potvrdila opravdanost ideje, trud i zalaganje kako osnivača, tako i Uredništva, autora i svih saradnika tokom dve decenije. Svojim konceptom časopis okuplja eminentne domaće autore koji se bave nepokretnim kulturnim nasledjem – istoričare umetnosti, etnologe, arheologe, arhitekte i restauratore-konzervatore. Ujedno je otvoren za mlade istraživače i stručnjake, kojima se pruža prilika da u „Nasledju“ objave svoje prve radove.

Kao i svake godine rok za predaju radova za naredni broj je 1. april 2021. godine, nadamo se da ćete svojim stručnim i naučnim radovima doprineti XXII broju „Nasledja“. Svi detalji oko predaje radova nalaze se na stranici https://beogradskonasledje.rs/casopis-nasledje.