Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je tokom prethodne dve godine izvršio istraživanje i valorizovanje gradjevinskog i urbanističkog fonda ulice Kneza Miloša u Beogradu i njene neposredne okoline na osnovu čega je sačinio predlog odluke o utvrdjivanju ovog prostora za kulturno dobro. Na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,  Odlukom vlade Republike Srbije od 30.12.2020. godine, Područje uz Ulicu kneza Miloša u Beogradu dobilo je status kulturnog dobra-prostorno kulturno-istorijske celine.

granice celine

Granica zaštićenog gradskog prostora ide sledećim ulicama: Kneza Miloša, Krunska, Resavska, Višegradska, Durmitorska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Balkanska, Admirala Geprata, Dobrinjska, Kralja Milana, Andrićev venac, Kneza Miloša.

istorijska fotografija

Područje uz Ulicu kneza Miloša je prostor koji je počeo da se razvija u vreme vladavine kneza Miloša kao državni, administrativni i vojni centar srpskog Beograda. Prosecanje i uredjenje Ulice kneza Miloša predstavlja rezultat prvog urbanističkog plana ovog dela Beograda četrdesetih godina 19. veka, prema nacrtu Franca Jankea. Plan je predstavljao najmoderniju urbanizaciju koja je uveliko primenjivana širom Evrope.

savremena fotografija

Prostorno kulturno-istorijska celina predstavlja prostor posebne kulturno-istorijske, arhitektonske, urbanističke, estetske, društvene, sociološke i nematerijalne vrednosti. Važnu karakteristiku prostorne celine čini njeno jezgro sa objektima državne uprave, čime se taj prostor oslanja na prvobitnu ideju kneza Miloša o formiranju novog upravnog centra. U gonjem delu ulice dominiraju poslovni objekti, dok su u segmentu od Nemanjine prema Mostarskoj petlji većinom stambene zgrade i ambasade. Vrednost prostora upotpunjuju ulični drvoredi, ozelenjeni prostori i parkovi. U prostornoj kulturno-istorijskoj celini se nalazi niz značajnih objekata koji se ističu svojim arhitektonskim karakteristikama, stilskim i tipskim posebnostima što ukazuje na njene nesumnjive arhitektonske i estetske vrednosti. S obzirom na to da se vezuje za značajne istorijske dogadjaje i znamenite ličnosti iz oblasti privrede, književnosti, umetnosti,  politike, kao i da su se u okviru ovog prostora nalazile i nalaze značajne institucije, ovaj prostor značajan je za proučavanje društvene istorije Srba zbog čega je utvrdjen za kulturno dobro.

U okviru ovog prostora nalazi se niz spomenika kulture poput oba Generalštaba, Ministarstva finansija (zgrada Vlade RS), Ministarstva šuma i ruda, poljoprivrede i voda (zgrada Ministarstva spoljnih poslova), kuće arhitekte Nikole Nestorovića, kuća porodice Petronijević, Muzička škola Stanković, Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata, Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja (Ministarstvo unutrašnjih poslova RS).

Utvrdjivanjem Područja uz ulicu kneza Miloša za kulturno dobro, obaveza svih korisnika i vlasnika je da kontinuirano saradjuju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, odnosno da se za sve intervencije na objektima koji se nalaze u njegovim granicama, obrate Zavodu kako bi se utvrdili uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite za radove i pribave saglasnost na projekat i dokumentaciju.