Zahtev za izdavanje Rešenja o uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite za fasade