Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u periodu od septembra 2016. do 20. oktobra 2017. godine, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno učestvovao u izradi i realizaciji kapitalne investicije Projektu rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Muzeja savremene umetnosti, Ušće 10, Blok 15, Novi Beograd, utvrdjen za spomenik kulture 1987. godine („Službeni list grada Beograda“ br. 16/87).

7

Služba zaštite je uvažavajući osnovna načela zaštite nepokretnih kulturnih dobara izdala uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite za rekonstrukciju, restauraciju i konzervaciju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kojima je jasno definisan stepen dozvoljenih intervencija u enterijeru i eksterijeru spomenika kulture, kao i  glavne postavke/projektni zadatak, shodno zahtevima korisnika i visokim tehnološkim standardima savremene muzeologije, kako bi se objekat muzeja vratio u funkcionalno stanje.

8

 

Prema izdatim uslovima za preduzimanje merama tehničke zaštite za planirane intervencije na spomeniku kulture i projektu izradjenom u skladu sa uslovima, realizaciju radova na Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, po ustanovljenoj dinamici, pratio je kao konzervatorski nadzor stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i to od početka radova septembra 2016. godine do završetka radova 20. oktobra 2017. godine, kada je Muzej savremene umetnosti u Beogradu ponovo otvoren za javnost.

9

 

Poseban pečat muzeju dali su projektant arhitekta Dejan Todorović i arhitekta-konzervator Svetlana Marković, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koja je vršila konzervatorski nadzor u toku izvodjenja radova na realizaciji kapitalnog projekta za Republiku Srbiju i grad Beograd.

10 11 12