Pilot projekat „Nasleđe za decu“ započet je 2014. godine koji je rezultirao velikim interesovanjem najmlađih učenika osnovnih škola, a na veliko zadovoljstvo učitelja i roditelja. To je bio povod da projekat postane deo Plana i Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za 2015. godinu i 2016. godinu . Ideja je potekla od etnologa Ane Sibinović i arh.tehničara Slađane Milojević, saradnika Zavoda, a uz podršku nastavnog kadra inicirano je da „Nasleđe za decu“ postane kako deo izbornog predmeta Narodna tradicija tako i drugih sličnih predmeta u osnovnim školama.

Edukacija učenika nižih razreda osnovnih škola vrši se u formi interaktivne prezentacije u saradnji sa školskim pedagozima, psiholozima i učiteljima. Na panoima i slajdovima prikazana je najpre zgrada Zavoda, gde učenici prepoznaju prostor Beogradske tvrđave i spomenik Pobedniku što je zapravo postepeno uvođenje u razlikovanje kulturnih dobara prema vrstama, kao i da se napravi razlika između javnog spomenika i spomenika kulture. Odatle se krenulo sa detaljnijim upoznavanjem kulturnog nasleđa i radom ustanova zaštite. Tokom predavanja deca se upoznaju sa strukovnim zanimanjima arhitekte, istoričara umetnosti, arheologa i etnologa Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Takođe, na slajdovima se prikazuju vrste kulturnih dobara, tipovi kuća narodnog graditeljstva, primeri premeštanja kuća na drugu lokaciju kao vid očuvanja, zatim  materijali od kojih su građene kuće i drugo.

U OŠ „Laza Kostić“ održano je predavanje u svečanoj sali za četiri odeljenja drugog razreda a potom je u jednom razredu organizovana radionica sa ciljem obnavljanja, u vidu razgovora na postavljena pitanja odštampana na flajerima, kao i izrada crteža na kojima su spomenici kulture o kojima je bilo reči, naslikani od strane najmlađih đaka.