Obaveštavamo stranke da sva akta izdata od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda čije je važenje isteklo u periodu trajanja vanrednog stanja, od 17. marta do 07. maja 2020. godine, da ukoliko zahtev za produženje važenja podnesu u narednih 30 dana, zaključno sa 08. junom 2020. godine, smatraće se da su podneta u zakonskom roku i biće im izdat akt o produženju važenja akta (uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite, saglasnost na projekat i dokumentaciju i drugo).