1. Kompleks Zindan kapije – Program završnih istraživačkih i pripremnih radova
2. Most ispred Sahat kapije – Elaborat sanacionih i restauratorskih radova
3. Most ispred Zindan kapije – Elaborat sanacionih i restauratorskih radova
4. Most ispred Despotove kapije – Elaborat sanacionih i restauratorskih radova
5. Zgrada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – Glavni projekat adaptacije suterena i klimatizacije objekta