Spomenik zahvalnosti Francuskoj, rad vajara Ivana Meštrovića, postavljen je na kraju glavne aleje Kalemegdanskog parka 11. novembra 1930. godine u znak prijateljstva i saradnje Srbije i Francuske tokom Prvog svetskog rata. Podignut je prilozima Društva prijatelja Francuske i Društva nekadašnjih djaka francuskih škola.
F_0976 (040)_resize F_0976 (043)_resize
Spomenik čine bronzana ženska figura, koja predstavlja Francusku kako u ratnom zanosu prilazi u pomoć Srbiji, i visoki kameni postament jednostavne forme, u čijem su donjem delu uklesana dva plitka reljefa. Na zapadnoj strani postamenta predstavljeni su francuski i srpski ratnici, a na istočnoj personifikacija „Sorbone” u vidu mlade žene okružene djacima. Ove reljefe su u duhu ar dekoa, prema Meštrovićevim crtežima, izveli vajari Frano Kršinić i Antun Augustinčić. Na preostale dve strane postamenta stoje natpisi: Volimo Francusku kao što je ona nas volela i A la France. Spomenik zahvalnosti Francuskoj proglašen je za spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju.


F_0976 (045)_resize F_0976 (047)_resize F_0976 (048)_resize F_0976 (049)_resize
Obnovu Spomenika zahvalnosti Francuskoj, koja je realizovana prema projektu arhitekte Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Zorana Tucića, obezbedile su vlade Republike Srbije i Republike Francuske.
F_0976 (051)_resize F_0976 (053)_resize F_0976 (055)_resize F_0976 (056)_resize F_0976 (059)_resize

U petak 7. septembra 2018. godine, pred članovima francusko-srpske komisije, koja je pratila izvodjenje i finansiranje radova, izvršena je primopredaja obnovljenog Spomenika zahvalnosti Francuskoj.
F_0976 (061)_resize F_0976 (069)_resize F_0976 (100)_resize
Spomenik je bio u veoma lošem stanju, sa brojnim oštećenjima nastalim tokom 88 godina. Radovi su se odvijali u više faza. Najpre je bronzana skulptura, rad čuvenog vajara Ivana Meštrovića, u kojoj je pre početka radova bilo pet tona betona i koja je bila puna pukotina, skinuta sa postamenta, a potom i restaurirana u posebno pripremljenom prostoru u neposrednoj blizini spomenika. Restauraciju skulpture izveo je vajar Zoran Kuzmanović, ekspert za bronzu.
F_0976 (102)_resize

Bareljefi na postamentu, izradjeni od bračkog kamena, bili su oštećeni gotovo do neprepoznatljivosti usled nepovoljnih vremenskih uslova. Bareljefe „Sorbona” i „Ratnici” ponovo je isklesao vajar Goran Čpajak u italijanskom mermeru „karara bjanko”, a na osnovu originalnih pozitiva bareljefa. Replike bareljefa su postavljene na novi postament spomenika. Originalni bareljefi, koji su se nalazili na Spomeniku, biće ustupljeni Muzeju grada Beograda na čuvanje.