Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda veoma uspešno je realizovao svoj program i radionice u okviru gradske manifestacije „Beogradski dani porodice“, koja je ove 2023. godine prvi put organizovana i proglašena manifestacijom od posebnog značaja za naš grad, sa namerom da postane i tradicionalna manifestacija.

Programi radionica edukativnog projekta Zavoda „Nasledje za decu“ održani su u Umetničkoj zoni, na lokaciji u Studentskom parku. Uz bogat i sadržajan materijal koji smo pripremili, deca uzrasta od 2-10 godina zajedno sa roditeljima upoznavala su se sa delatnošću Zavoda i nepokretnim kulturnim nasledjem Grada Beograda, sa pojedinačnim spomenicima kulture – objektima narodnog graditeljstva, gradske i sakralne arhitekture, prostorno kulturno istorijskim celinama, javnim spomenicima i fragmentima arheoloških nalaza sa lokaliteta koja su kulturna dobra kao arheološka nalazišta. Stručni saradnici na čelu sa direktorom Zavoda pričali su o istorijskim, etnološkim, arheološkim, arhitektonskim i umetničkim vrednostima kulturnih dobara, kao i o zanimljivostima koje su u vezi sa stvarima i tvorevinama naše materijalne i duhovne kulture. Prezentacijama i promocijama smo pre svega roditelje upoznali i približili im delatnost Zavoda i kulturno nasledje grada Beograda kao deo nacionalne baštine. Kreativnim i interaktivnim pristupanjem roditeljima uspeli smo da se približimo i deci te da ih zainteresujemo za edukativne zadatke i program koji smo pripremili za njih. Uz bojanku „Nasledje za decu“, mnoštvo boja, zadataka, kataloga, slagalica i mnogo plastelina, deca su zajedno sa svojim roditeljima i najbližima 24. i 25. juna bila deo naše zavodske i velike gradske porodice.