Меморијали Првог светског рата на територији Београда

Име аутора: Александар Божовић
Издавач:
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2014
Публикације Меморијали Првог светског рата на територији Београда је штампана у оквиру обележавања стогодишњице Првог светског рата, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије. Предмет публикације је синтетског карактера, са намером да се у оквиру обележавања сећања на 100 година од почетка Првог светског рата, презентују меморијални споменици у распону од монументалних остварења па све до једноставних форми подизаних у рубним деловима града. Структуирана је кроз њихову типологију и хронологију са намером да укаже на најрепрезентативнија и најкарактеристичнија меморијална остварења кроз разноликост и плуралитет њихових форми. Кроз рад је такође анализиран идејни и симболички значај појединачних меморијала, као и њихов иконографски садржај и функција.