„Наслеђе“ број I


Први број часописа „Наслеђе“ изашао је 1997. године, предвођен уредником архитектом Зораном Јаковљевићем, аутором визуелног идентитета часописа и аутором идејног решења насловне стране, са цртежом зграде пре и после рестаурације. Вињете у овом броју су фрагменти пројеката рестаурација и реконструкција сецесијских фасада из документације Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Цена: тираж распродат
САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
ЈОВАН СЕКУЛИЋ, Кумановска бр.5
МАРКО ПОПОВИЋ, Остаци античког Сингидунума у урбаном језгру савременог града
ГОРДАНА ГОРДИЋ, Знамените грађевине Београда XIX века
МИРЈАНА ПОПОВИЋ, Стари Београд – Сегмент Савске вароши
АЛЕКСАНДРА М. ДАБИЖИЋ, Старо језгро Земуна – Блок између улица Главне, Господске, Трга победе и Прерадовићеве у просторној културно-историјског целини
СВЕТЛАНА НЕДИЋ, Прилог проучавању куће свештеника Михаила М. Поповића у Курсулиној улици број 35
ВЕРА ПАВЛОВИЋ – ЛОНЧАРСКИ, Прилог проучавању куће Димитрија Крсмановића
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Прилог проучавању архитектуре црквеСв. Марка на београдском Ташмајдану

КОЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИЛА ВУЛОВИЋ, Конзерваторски приступ обнови горњоградских бедема београдског града
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Два примера рестаурације фасада
СВЕТЛАНА ИВАНЧЕВИЋ, Комплекс Министарства просвете, могућност ревитализације

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА- ИДЕЈЕ И ТРАГАЊА
МИХАЈЛО МИТРОВИЋ, Урбана ремисија
СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ, Приступ градитељској синтези на Косанчићевом венцу
МИЛОЈКО ГОРДИЋ, „Сала мира“ у Београду
РАДОЈКА БОЖОВИЋ – ЛОПИЧИЋ, Реституција „Сале мира“

КРИТИЧКИ ОСВРТ
БОРИСЛАВ СТОЈКОВ, Амбијент као тема обнове Београда
АЛЕКСЕЈ БРКИЋ, Невесела судбина града

ПРИЛОЗИ
МАРКО ПОПОВИЋ, Кућа у улици Цара Душана 10
СРЕЋКО СТЕФАНОВИЋ, Силикони
Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови изведени у 1996. години