The first issue of the journalHeritage came out in 1997, led by the editor, architect Zoran Jakovljević, who created the visual identity of the journaland authored the idea for the cover– the drawing of the building before and after restoration. This issue features vignettes on the projects of restoration and reconstruction of the Secession-style façades from the documentation of the Cultural Heritage Preservation Institute of the City of Belgrade.
SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
JOVAN SEKULIĆ, Kumanovska br.5
MARKO POPOVIĆ, Ostaci antičkog Singidunuma u urbanom jezgru savremenog grada
GORDANA GORDIĆ, Znamenite gradjevine Beograda XIX veka
MIRJANA POPOVIĆ, Stari Beograd – Segment Savske varoši
ALEKSANDRA M. DABIŽIĆ, Staro jezgro Zemuna – Blok izmedju ulica Glavne, Gospodske, Trga pobede i Preradovićeve u prostornoj kulturno-istorijskog celini
SVETLANA NEDIĆ, Prilog proučavanju kuće sveštenika Mihaila M. Popovića u Kursulinoj ulici broj 35
VERA PAVLOVIĆ – LONČARSKI, Prilog proučavanju kuće Dimitrija Krsmanovića
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Prilog proučavanju arhitekture crkveSv. Marka na beogradskom Tašmajdanu

KOZERVATORSKI PRISTUP
MILA VULOVIĆ, Konzervatorski pristup obnovi gornjogradskih bedema beogradskog grada
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Dva primera restauracije fasada
SVETLANA IVANČEVIĆ, Kompleks Ministarstva prosvete, mogućnost revitalizacije

IZGUBLjENA BAŠTINA- IDEJE I TRAGANJA
MIHAJLO MITROVIĆ, Urbana remisija
SVETISLAV VUČENOVIĆ, Pristup graditeljskoj sintezi na Kosančićevom vencu
MILOJKO GORDIĆ, “Sala mira” u Beogradu
RADOJKA BOŽOVIĆ – LOPIČIĆ, Restitucija “Sale mira”

KRITIČKI OSVRT
BORISLAV STOJKOV, Ambijent kao tema obnove Beograda
ALEKSEJ BRKIĆ, Nevesela sudbina grada

PRILOZI
MARKO POPOVIĆ, Kuća u ulici Cara Dušana 10
SREĆKO STEFANOVIĆ, Silikoni
Sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni u 1996. godini