Обавештење за странке

Обавештавамо странке да сва акта издата од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда чије је важење истекло у периоду трајања ванредног стања, од 17. марта до 07. маја 2020. године, да уколико захтев за продужење важења поднесу у наредних 30 дана, закључно са 08. јуном 2020. године, сматраће се да су поднета у законском року и биће им издат акт о продужењу важења акта (услови за предузимање мера техничке заштите, сагласност на пројекат и документацију и друго).