V Školski sajam kulture „Tržnica ideja“ u organizaciji Muzeja grada Beograda ove godine održan je u Etnografskom muzeju. Cilj ove manifestacije je  da se uspostavi kontinuirana saradnja izmedju predškolskih ustanova i škola, s jedne i ustanova kulture, s druge strane, koristeći baštinu kao obrazovni resurs a muzeje kao mesta za učenje. Na ovogodišnjoj „Tržnici ideja“ predstavilo se 28 ustanova kulture i organizacija koje se bave edukacijom dece i mladih i/ili imaju edukativne programe u svojoj ponudi. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda predstavio je  Projekat „Nasledje za decu“ namenjen učenicima nižih razreda osnovne škole.  Projekat su predstavile autori: etnolog Ana Sibinović i arh.tehničar Sladjana Milojević, saradnici Zavoda.

Tokom sajamskog dana učenici i nastavnici su se kroz štampane i video materijale Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda upoznali sa radom  Zavoda u segmentu edukacije. Učenici su bili u prilici da crtaju, slažu slagalice, rešavaju lavirinte i osmosmerke i druge zanimljivosti iz oblasti spomeničkog nasledja Beograda.

U neposrednom kontaktu sa vaspitačima i prosvetnim radnicima – direktorima, nastavnicima, učiteljima i školskim stručnim službama dogovorena je saradnja da se edukativni program „Nasledje za decu“  planira u okviru programskih nastavnih i/ili vannastavnih aktivnosti u školama na teritoriji beogradskih opština.

Istovremeno, to je bila prilika da se u neposrednom susretu predstavnika sektora obrazovanja i predstavnika kulture razvije dijalog, razmotre zanimljive teme, podele iskustva, dogovori konkretna saradnja, ukaže na prepreke u njenoj realizaciji.