U prisustvu ambasadora Francuske Frederika Mondolonija i predstavnika Ambasade, 12. decembra 2018. godine otvorena je izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posvećena podizanju, trajanju i obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu.

naslovna

Obnovu Spomenika zahvalnosti Francuskoj, koja je realizovana prema projektu arhitekte Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Zorana Tucića, obezbedile su vlade Republike Srbije i Republike Francuske.

F_0992 (020)

U petak 7. septembra 2018. godine, pred članovima francusko-srpske komisije, koja je pratila izvođenje i finansiranje radova, izvršena je primopredaja obnovljenog spomenika.

Spomenik je bio u veoma lošem stanju, sa brojnim oštećenjima nastalim tokom 88 godina. Radovi su se odvijali u više faza. Najpre je bronzana skulptura, rad čuvenog vajara Ivana Meštrovića, u kojoj je pre početka radova bilo pet tona betona i koja je bila puna pukotina, skinuta sa postamenta, a potom i restaurirana u posebno pripremljenom prostoru u neposrednoj blizini spomenika. Restauraciju skulpture izveo je vajar Zoran Kuzmanović, ekspert za bronzu.

F_0992 (076)

Bareljefi na postamentu, izrađeni od bračkog kamena, bili su oštećeni gotovo do neprepoznatljivosti usled nepovoljnih vremenskih uslova. Bareljefe „Sorbona” i „Ratnici” ponovo je isklesao vajar Goran Čpajak u italijanskom mermeru „karara bjanko”, a na osnovu originalnih pozitiva bareljefa. Replike bareljefa su postavljene na novi postament spomenika. Originalni bareljefi, koji su se nalazili na Spomeniku, biće ustupljeni Muzeju grada Beograda na čuvanje.

F_0991 (13)

Izložba „Spomenik zahvalnosti Francuskoj – obnova“ postavljena je na Savskom šetalištu parka Kalemegdan do 24. decembra 2018. godine.

za izdavača:
Olivera Vučković, direktor

autor:
Bojana Ibrajter Gazibara

tehnička priprema:
Bojana Ibrajter Gazibara, Ljubica Radovanović

lektura:
Radica Smiljković – Autocorrect

prevod:
Katarina Melić – Autocorrect

dizajn:
Vladimir Parežanin, Peđa Parović

štampa:
Gama digital, Beograd

Zahvaljujemo se njegovoj ekselenciji Frederiku Mondoloniju, kao i kompletnom osoblju Ambasade Francuske u Beogradu na svesrdnoj pomoći u realizaciji Projekta sanacije i restauracije Spomenika zahvalnosti Francuskoj.

F_0992 (091)

Izuzetnu zahvalnost dugujemo Vladi Republike Srbije i Gradu Beogradu na ukazanom poverenju Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i neizmernoj pomoći u obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj i parternog uređenja oko spomenika.

F_0992 (097)

Izložba je priređena i štampana sredstvima opredeljenim Sporazumom o subvenciji potpisanim između Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Ambasade Francuske u Srbiji i Udruženja za negovanje kulture sećanja „Le souvenir Français”.