Рајко М. Татић 1900-1979

Име аутора: Саша Михајлов
Издавач:
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2013
Монографија „Рајко М. Татић 1900-1979“ аутора историчара уметности Саше Михајлов, стручног сарадника Завода за заштиту споменика културе града Београда, посвећена је једном од најплоднијих неимара претходног века, чији стваралачки опус обухвата преко стотину пројеката, од којих је више од половине изведено. Богат архитектонски опус, свестраног и креативног градитеља, изузетне културе и великог знања, настајао је пуних пет деценија у различитим друштвеним, политичким, социјалним и културним околностима. Стручност и способност да проникне сву хетерогеност стилова у домаћем градитељству међуратног периода употпунио је овладавањем занатским вештинама, док су познавање грађевинских материјала и њихова примена у грађевинарству представљали неимарову професионалну преокупацију после Другог светског рата. Градитељским делима, иновацијама и чистом и снажном идејом како да архитектура најбоље служи човеку, Рајко Татић је заузео своје место у историји српске архитектуре.