Иво Куртовић

Иво Куртовић
Име аутора: Валентина Брдар
Издавач
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2011
Завод за заштиту споменика културе града Београда објавио је магистарски рад историчарке уметности Валентине Брдар посвећен Иви Куртовићу, архитекти, уметнику и педагогу, који је највећи део свог живота и рада везао за Београд.Вредновање и интерпретацију ставаралачког опуса Иве Куртовића, ауторка даје кроз тумачење преплитања различитих традиција и праваца модерне архитектуре, као и односа модерне архитектуре према културном наслеђу. Посебан допринос упознавању овог истакнутог ствараоца ауторка даје кроз аналитички приступ сликарском делу, који доводи у суштинску везу са његовом архитектонском поетиком.Поред тога што представља стручан рад од великог значаја за историју новије српске ахритектуре, монографија „Иво Куртовић“ намењена је свима који желе да се упознају са веома богатим стваралачким опусом архитекте, према чијим пројектима су реализована бројна београдска здања.