Aрхитект Константин А. ЈовановићИме аутора: Гордана Гордић и Вера Павловић Лончарски
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2001
Цена: тираж распродат


Каталог и изложба посвећени једном од најзначајнијих српских архитеката са краја 19. и почетка 20. века, представљају покушај сагледавања пројектантског рада Константина Јовановића у Београду.Поред изведених објеката, каталогом су представљени и неизведени радови као и срушени објекти, што даје потпунију слику стваралачког опуса овог архитекте.

Поред јавних здања – Палате Народне банке, Задужбине Николе Спасића, пројекта за Народну скупштину, представљене су и приватне куће адвоката Марка Стојановића, Косте Миленковића, Катарине Јовановић и друге.

Сваки од објеката је поред текста пропраћен плановима и фотографијама.