Prostrno kulturno-istorijska celina od velikog značaja

Zemun

link na mapu

Postojeća aglomeracija nastala je na ruševinama turskog sela koje je održalo kontinuitet naselja na istom mestu, još od rimskog Taurunuma. Tokom XVIII veka Staro jezgro Zemuna preraslo je u gradsko naselje. Formirano je u obliku nepravilnog kvadrata sa mrežom ulica uglavnom ortogonalne šeme, unutrašnjom zonskom podelom i glavnom ulicom koja deli varoš na istočni i zapadni deo. Ove osnovne karakteristike Staro jezgro je zadržalo sve do danas. Sačuvan gradjevinski fond dokumentuje razvoj gradjevinskih tehnika, raznorodnost arhitektonskih oblika, tipova i stilova, kao i kulturne uticaje. U arhitekturi Starog jezgra Zemuna sačuvan je kontinuitet gradskih institucija, privrednih prilika i društvenih tokova, razvoja vojnih, sanitarnih, prosvetnih, verskih i saobraćajnih ustanova. Razvoj nivoa stanovanja, komunalnog uredjenja i arhitektosnkih stilova može se pratiti i na stambenom fondu. Stare trase i nazivi ulica, grupacije kuća, ambijenti i atmosfera, sastavni su deo prostornih odnosa i životnog okvira ostvarenog u vremenskom rasponu od početka XVIII veka do danas.

Službeni glasnik SRS br. 14/79