Spomenik kulture

Pukovnika Milenka Pavlovića 5, Batajnica, Zemun

link na mapu

Srpsku školu u Batajnici je podigao knez Nikola Vulko u periodu od 1875-1880. godine. Sadrži podrum sa svodovima, dve učionice i učiteljske stanove u prizemlju, kao i tri učionice na spratu. Prizemlje je jednostavno rešeno sa simetrično postavljenim arhitravnim prozorima smeštenim u plitke fasadne segmentne lukove. Sprat je naglašen podeonim vencem koji deli fasadu na dve identične površine. Spratni niz prozora je ukrašen svedenom klasicističkom profilacijom u obliku timpanona iznad prozora. Stilske vrednosti zgrade predstavljaju jednoobrazno obradjene fasade, glavna i jedna dvorišna, koje ostavljaju utisak skladnosti. Objekat je značajan sa stanovišta kulturno-istorijske vrednosti po svojoj nameni, kontinuitetu razvoja školstva na području grada Beograda, tako i sa stanovišta arhitektonskih vrednosti po stilskom oblikovanju i kao retko sačuvana namenska tipska zgrada druge polovine 19. veka. Značajan je kao svedočanstvo razvoja školstva donjeg jugoistočnog Srema.

„Sl. glasnik RS“ br. 50/18