Spomenik kulture

Magistratski trg 3, Zemun

link na mapu

Magistrat u Zemunu osnovan je 1751. godine, a 1755. Zemun je dobio prvu gradsku kuću. Bila je to prizemna barokna zgrada s mansardom, koja je služila kao magistratska zgrada do 1832, a od tada su u njoj stanovali magistratski činovnici.

Izgorela je u požaru 1867. godine. Od 1823. do 1832. godine pored stare zgrade sagradjena je, po planovima zemunskog graditelja Jozefa Felbera, nova magistratska zgrada u duhu klasicizma. Zidana je od tvrdog materijala, s medjuspratnim svodnim baroknim konstrukcijama u prizemlju i arhitravnim na spratu. Oblikovana je simetrično, s plitkim središnjim rizalitom koji se završava timpanonom. Ima podrum, prizemlje i sprat. Dispozicija prostorija u dvotraktnoj šemi proizašla je iz sastava i sadržaja Magistrata koji je bio podeljen na više službenih odeljenja. Zgrada je 1836. godine, prema planovima koje je potpisao gradski kancelist Križanić, proširena dogradnjom na mestu nekadašnje kuće Miloša Uroševića. Novoizgradjeni deo izmenio je prvobitnu čistotu klasicističke koncepcije i pored toga što su dosledno ponovljeni gradjevinski i oblikovni elementi starijeg dela zgrade. Zemunski Magistrat bio je smešten u ovoj zgradi do 1871. godine, kada je ona predata na korišćenje Sudu koji je tu boravio dugi niz godina.
Zgrada Magistrata predstavlja najčistiji primerak klasicizma u arhitekturi Starog jezgra Zemuna i materijalno svedočanstvo razvoja zemunske opštinske uprave čiji kontinuitet doseže do 1751. godine.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 96/4 od 19.05.1965.