Spomenik kulture

Glavna 8, Zemun

link na mapu

Zgrada Pošte podignuta je 1896. godine po planovima koje je potpisao gradski inženjer Dragutin Kapus, a na mestu srušene poštanske zgrade iz XVIII veka. Građevinske radove je izvodio građevinar Franja Jenč. Zgrada je dvotraktnog tipa sa hodnikom u sredini, razvijene dispozicije adekvatne sadržaju. Oblikovana je u stilu neorenesanse sa uticajem severnjačkog baroka primenjenog na krovnim dekorativnim elementima. Bogatom plastikom i specifičnim programom izdvaja se od javnih građevina starog jezgra Zemuna. Upotreba različitih materijala, polihromne fasade i razuđena krovna plastika daju ovoj zgradi karakter reprezentativnog objekta. Enterijer zgrade je osavremenjen, ali je duh arhitekture istoricizma XIX veka sačuvan. Adaptacija enterijera je izvršena je 1961. godine, a zatim krajem prošlog veka. Zgrada Pošte predstavlja jednu od najznačajnijih javnih građevina koja dokumentuje istorijski i urbani karakter Starog jezgra Zemuna.

Službeni glasnik RS br. 51/97