Spomenik kulture

Dr Petra Markovića 4, Zemun

link na mapu

Binderova kuća sagradjena je 1911. godine kao reprezentativna stambena jednospratnica, prema planovima Franje Jenča. Jednoporodična kuća razvijenih osnova i složenog sadržaja koji se proteže kroz dve etaže, spada medju gradske vile viskog stambenog standarda oblikovane u duhu secesije. Komponovana je sa dva naglašena bočna rizalita izmedju kojih je lodja u prizemlju i veliki balkon na spratu, dok je glavni ulaz postavljen bočno iz dvorišta. Predstavlja kuću jedinstvenog arhitektonskog koncepta u okviru prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna, deo istorijskog gradjevinskog fonda iz vremena privrednog, društvenog i kulturnog uspona Zemuna i svedočanstvo razvoja reprezentativnih stambenih objekata početkom prošlog veka.

Službeni glasnik RS br. 33/13