Spomenik kulture

Gradski park 3, Zemun

link na mapu

Podignuta je 1786. godine kao pravoslavna kapela Kontumaca. Sagradio ju je zemunski trgovac i sapundžija Teodor Toša Apostolović. Koncipirana je kao jednobrodna gradjevina sa apsidom na istočnoj strani i sa dvosprtnim zvonikom na zapadnoj. Oblikovana je u baroknom stilu. U planu kapele ističe se njena posebna namena kontumacke crkve. Prostori zapadnog dela, zatvoreni prema naosu služili su putnicima koji su izdržavali karantin. Osim po svojim likovnim, prostornim i istorijskim vrednostima, crkva je značajna po tome što predstavlja jedan od svega dva sačuvana objekta nekadašnjeg Kontumaca, važne privredne i sanitarne ustanove tada pograničnog Zemuna, osnovanog još 1730. godine.Ikonostas su oslikali zemunski ikonopisci Dimitrije Bratoglić i Konstantin Lekić. Fond pokretnih predmeta sadrži vredna slikarska dela iz XVIII i prve polovine XIX veka.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 239/4 od 17.05.1966